Minder doosje, meer patiënt!

W. den Hoedt

Aldus Widia den Hoedt van Apotheek Ongena te Drachten

“We willen in de apotheek minder aandacht aan het doosje besteden en meer aan de patiënt. Om dit te kunnen realiseren zochten we naar diverse procesverbeteringen om zo de benodigde tijd te creëren voor onze patiënt. Vooral achter de balie konden we naar ons idee een verbeterslag maken. We hebben daarom gekozen voor ServiSoft Track & Trace en de ServiLocker.”

Meer tijd voor de patiënt!

Vrijwel direct na de implementatie van ServiSoft Track & Trace bemerkte de apotheek een positief effect. “Rust, structuur en alles beter kunnen vinden levert zoveel tijdwinst op! We kunnen deze tijd nu besteden aan onze patiënt. Tijd om ‘echt’ te vragen hoe het gaat, hoe de patiënt zich voelt. Het geeft ons een prettig gevoel dat de patiënt steeds meer centraal komt te staan in de apotheek.”

“Je moet eigenlijk meteen overgaan op ServiSoft
Track & Trace en de receptenbak direct weg doen, want
het werkt!”

Reacties van het team

“Elke verandering, al is deze nog zo klein, brengt spanning met zich mee. Wat kan je verwachten? Moeten we nu anders werken? Het team heeft de implementatie van ServiSoft Track & Trace goed
ervaren en de werkwijze hebben ze zich snel eigen gemaakt.”

ServiLocker in de supermarkt

Naast de succesvolle implementatie van de software heeft de apotheek de stap gezet om hun patiënten nog beter te kunnen bedienen. Meer afhaalgemak creëren, verruiming van openingstijden en vrij parkeren, deze speerpunten waren doorslaggevend om op een andere locatie een uitgiftemogelijkheid te bieden.

“De bezorger kon niet begrijpen dat er achter die 7
vakken maar liefst 162 posities beschikbaar zijn. Dat was
een grappig moment.”